به اطلاع مشترکین محترم میرساند که بنا بر سیاست شرکت فرح فرم ایرانیان (پوشاک فرم)، در پایان هر ماه بین مشتریانی که در طول ماه از این شرکت خرید کرده اند قرعه کشی صورت گرفته و هدایایی اهدا میشود. مشتریان محترم میتوانند ضمن مراجعه به سایت در پایان هر ماه اسامی برندگان ماه قبل را مشاهده فرمایند.

ضمنا از برندگان عزیز تقاضا میشود با در دست داشتن فاکتور در مهلت مقرر به فروشگاه پوشاک فرم واقع در مجتمع نور تهران شماره 9066 مراجعه کرده و هدایای خود را دریافت نمایند.