همکاری با شما افتخار ماست

شرکت فرح فرم ایرانیان (پوشاک فرم) افتخار همکاری با مجموعه های زیادی را در طول سال های فعالیت خود داشته است. با بسیاری از این مجموعه ها در سال های متعدد همکاری نموده و همیشه در تلاش بوده تا بتواند رضایت مشتریان محترم را جلب نماید. کیفیت و قیمت مناسب محصولات لباس فرم اداری و سازمانی و همچنین ارائه خدمات جانبی و پس از فروش لباس فرم و همچنین مشتری مداری توانسته تا حدود زیادی ما را به اهداف خود که در راس آن ها رضایت مشتریان محترم می باشد، برساند. برخی از مشتریان را در زیر مشاهده می فرمایید.

همکاری با شما نیز، افتخاری دیگر است برای ما.

برخی از مشتریان

در ادامه لیست برخی از شرکت هایی که شرکت فرح فرم ایرانیان در ضمینه فروش لباس فرم همکاری داشته است آمده است:

 

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۷ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۸ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۸ 2 - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۱ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۳ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۴ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۶ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۷ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۸ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۸ 2 - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۵۹ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۰ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۱ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۲ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۳ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۴ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۵ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۶ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۸ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰۹ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۱ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۳ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۶ - برخی از مشتریان
photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ 2 - برخی از مشتریان

جهت عقد قرارداد با شماره تلفن های 6 – 66499144 (بخش فروش) در ارتباط باشید.